CATEGORIES: Comunicació · Multimèdia

EUMES: Escola de Música Avançada i So · Campanya de comunicació

Campanya de comunicació. EUMES és una escola de música avançada i so. Està formada per un grup de professionals actius dels sectors musical i audiovisual, ubicada a Girona, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona. Té la voluntat de consolidar la formació en producció musical, que fins al moment es desenvolupa de forma independent. En l'àmbit de la comunicació, portava un any en què els objectius assolits no eren els desitjats. Per tal de poder revertir la situació, es va crear i planificar una estratègia comunicativa coherent. Primer, es va analitzar la situació: mitjans, missatges, públic objectiu, interessos… (accions de l'empresa) i després es va portar a terme un anàlisi de mercat que va permetre identificar i comparar el públic objectiu i, per tant, poder segmentar-lo per posicionar EUMES. En ambdós estudis es va poder detectar el focus del problema i per tant, establir una estratègia ben fonamentada que incorpora: una renovació de la imatge (nova marca gràfica, nou codi de colors, elements corporatius nous…) i una línia comunicativa nova (nous mitjans, nous missatges, més intensitat d'impactes, impactes més segmentats…).

NOVA MARCA GRÀFICA

A l’hora de dissenyar la nova marca gràfica d’EUMES era indispensable crear un nou enfocament i treure el concepte “escola” per a introduir el concepte “formació” i “campus”. A més a més, es recalca el terme “Music”. Es presenten diferents marques de grup dins la marca mare que és EUMES, el pictograma principal, que incorpora el codi de colors de les diverses marques de grup; EUMES MusicLab, EUMES Social, EUMES Campus, EUMES Online, EUMES Events i EUMES Academy, en un estil amb el qual els alumnes s’hi poden identificar.

A continuació, presentem el codi de colors de totes les marques de grup:

NOUS ELEMENTS CORPORATIUS

Per tal que la presentació de la nova identitat visual i posicionament de la marca funcionin, s’ha creat una gamma de nous elements corporatius que presenten la marca de forma atractiva i clara. Així neixen (entre d’altres) el Roll-up, les carpetes i les firmes d’email que mostren de forma coherent la línia comunicativa de la marca.

 

 

NOVA LÍNIA DE COMUNICACIÓ ONLINE

És l’hora que la marca sigui presentada i coneguda al món digital. Així creem el nou perfil a Instagram i Facebook, portals que es configuren perquè siguin la cara i presentació de la marca. Aprofitant el contacte directe i proper que ofereixen les xarxes socials, dissenyem contingut a mida i coherent que mostri els futurs esdeveniments, cursos i projectes que EUMES realitzarà. Treballem amb Mailchimp per crear campanyes úniques i personalitzades d’Email Marketing, per arribar al públic objectiu. A més, dissenyem i fem difusió de les campanyes de Google Ads per ampliar exponencialment la cobertura de les campanyes. El creixement constant i positiu queda recollit en:

· INSTAGRAM: creació i disseny de contingut per al perfil del portal i per a Instastories, eina que permet promocionar i acostar-nos encara més al client.

 

· FACEBOOK: creació de contingut, així com els esdeveniments i notícies.

 

· GOOGLE ADS: disseny i distribució de campanyes de Google Ads i suport a cerques.

 

· NEWSLETTER: disseny i distribució de contingut; articles d’interès sobre la marca i de l’àmbit en què es desenvolupa i enviament d’aquestes comunicacions a subscriptors interessats.

MULTIMÈDIA

Creiem en les idees. Capturem moments que posteriorment dissenyem i transformem en contingut audiovisual i en fem difusió perquè arribi a tothom.

 

Altres projectes