CATEGORIES: Branding

GIRODENTAL · Marca gràfica

Marca gràfica. Girodental és la clínica dental situada a la ciutat de Girona. Disposen de tot l'equipament i personal qualificat necessari per realitzar qualsevol classe de tractament dental, així com oferir al pacient el màxim benestar durant la seva estança a la clínica, per què tal com defineixen: "la salut bucodental és la nostra prioritat, una boca sana millora la qualitat de vida".

MARCA GRÀFICA CORPORATIVA

Per això, la marca gràfica havia de poder transmetre els valors d’aquesta frase en una expressió gràfica senzilla i elegant. L’isotip en el seu conjunt representa la interacció i la intervenció entre la clínica i la salut bucodental. Per una banda, es pot observar la dent en si mateixa, representada pel color i d’altra banda, la forma de la dent, el seu perfil. La tipografia que s’ha utilitzat és minimalista, l’objectiu era aconseguir expressar el màxim mitjançant el mínim detall: la finor de les línies i la netedat dels colors permeten identificar una clínica moderna i professional.

BRAND GUIDELINES

També hem desenvolupat el Brand Guidelines: és el document que descriu visualment la marca (logotip, imagotip, isotip, tipografies, colors, proporcions i les seves normes d’aplicació). Un resum de tot allò essencial que s’ha de tenir en compte a l’hora d’utilitzar la marca gràfica corporativa, tant de com s’ha de fer servir la marca i les seves variacions, com els colors i tamanys per aplicar-la sobre tot tipus de suport.

Altres projectes