OiCC · Marca Gràfica i Web

Obres i Construccions Celrà (OiCC) és una empresa familiar nascuda l'any 1992. Ofereixen un fort enfoc cap al servei integral, cobrint el cicle de vida de les obres i les instal·lacions. Al 2019 va créixer fins a incorporar 33 treballadors i amb una facturació que no deixa de multiplicar-se, sobretot gràcies a la dedicació al servei a plantes industrials. En aquest moment es decideix invertir en branding i fer un canvi d'identitat visual corporativa.

EL DESENVOLUPAMENT

La primera acció és la contracció del nom de l’empresa a les seves sigles mínimes (OiCC). D’aquesta manera, aconseguim una identificació més propera a l’empresa industrial que a la familiar. El segon pas, el disseny del nou pictograma, pren com a inspiració les franges clàssiques de la construcció. Una simbologia que tots tenim en ment i que associem ràpidament al sector. Per fer-la més moderna, es planteja un redisseny minimalista.

MARCA GRÀFICA

Com que realment aquest canvi planteja un salt molt gran, es decideix fer un pas intermedi d’una nova marca gràfica que està a cavall de les dues: manté el pictograma original (actualitzant-lo) i es substitueix el logo (part textual) pel nou. Aquest 2020 comencem a treballar amb la versió definitiva.

Moltes vegades, el procés de transició és crític si no es planteja correctament, perquè introduir una nova marca gràfica no és només reemplaçar un símbol de sobte, sinó una sèrie de passos que cal seguir per assegurar-ne l’èxit.

BRAND GUIDELINES

Amb el procés de disseny de la marca gràfica recomanem crear el Brand Guidelines: és el document que descriu visualment la marca (logotip, imagotip, isotip, tipografies, colors, proporcions i les seves normes d’aplicació). Un resum de tot allò essencial que s’ha de tenir en compte a l’hora d’utilitzar la marca gràfica corporativa, tant de com s’ha de fer servir la marca i les seves variacions, com els colors i mides per aplicar-la sobre tota mena de suport.

WEB

Hem desenvolupat un onepage (web amb una sola pàgina d’aterratge) que potencia els valors de la marca i ajuda a crear una imatge potent a la ment de l’usuari. És ideal per empreses que volen tenir presència online sense invertir en una pàgina web amb apartats. És  adaptable a tots els dispositius, tablet, mòbil, i escriptori web de diversos tamanys, amb un bon SEO i programació, per la seva fàcil càrrega al navegador i bon posicionament a Google. La pots veure en qualsevol dels teus dispositius al link següent: web