ROOMPROFIT · Marca gràfica, papereria i web

És una empresa especialitzada en la venda a través de Revenue Management i e-commerce enfocat al sector de l’hostaleria. Mitjançant un procés fàcil i senzill, posen a l’abast d’hotels independents la infraestructura comercial dels grans hotels. Troben el punt d’equilibri entre ocupació i preu perquè els seus clients maximitzin els seus beneficis, el resultat és un augment dels ingressos i la rendibilització de les vendes. Posen a la seva disposició les eines i tècniques comercials més actualitzades i innovadores, amb un tracte proper i personalitzat.

 

MARCA GRÀFICA

El primer pas és la creació del naming de l’empresa, és a dir el nom escrit de la marca: aquest és Roomprofit®, la sinèrgia entre Room (habitació) i Profit (benefici). La iconografia potencia el concepte de creixement, associant-lo a una forma de casa. La R, està situada de tal manera que genera la sensació d’espai, d’estar situada dins aquesta habitació. La tipografia escollida pel logotip és la Gill Sans. El color és el negre, en combinació amb el blanc i un gris molt delicat, per recordar els dissenys anglosaxons.

 

 

BRAND GUIDELINES

També hem desenvolupat el Brand Guidelines: és el document que descriu visualment la marca (logotip, imagotip, isotip, tipografies, colors, proporcions i les seves normes d’aplicació). Un resum de tot allò essencial que s’ha de tenir en compte a l’hora d’utilitzar la marca gràfica corporativa.

PÀGINA WEB

Un cop definida la identitat visual corporativa es dissenya la pàgina web en format one page (tota la informació en una sola pàgina que permet visionar-la tota amb només scroll vertical) amb la informació de contacte i les principals disciplines artístiques que es poden trobar a l’escola. El menú et desplaça a la zona del web on hi ha la informació relacionada.

 

 

FULLETÓ

Explica i potencia tot el concepte de la marca: està pensat per a ser el suport de vendes quan es fa la visita al client per oferir els serveis empresarials. El concepte principal és “You still have room to grow. Let’s go”, que la traducció és: “Encara tens marge per crèixer. Fem-ho”. En anglès “room” significa a l’hora habitació i marge, així juga amb el doble sentit.

 

PAPERERIA

A més, hem desenvolupat tots aquells elements corporatius de la papereria, que representen la marca i que la mostren en cada aplicació, seguint els mateixos codis que el web i el fulletó. Aquí podeu veure la targeta personal de la Cristina Fernández, la principal responsable del projecte.