CATEGORIES: Uncategorized

Increment d’un 2,8% de la inversió publicitària

"Els mitjans convencionals han vist incrementada la inversió un 4,3% respecte al 2015 i els no convencionals un 1,6%."
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

InfoAdex, empresa referent en el control i la investigació del sector publicitari d’Espanya, ha donat a conèixer l’Estudi de la Inversió Publicitària d’Espanya del 2017.

Tenint en compte aquest estudi anual, la inversió real estimada que va registrar el mercat publicitari es situa en un volum de 12.067 milions d’euros, fet que representa un creixement del 2,8% respecte a l’any anterior. A grans trets, els mitjans convencionals han vist incrementada la inversió un 4,3% respecte al 2015 i els no convencionals un 1,6%

“La inversió general ha pujat, tot i que les ràtios d’inversió han caigut en els mitjans escrits”

Pel que fa a l’evolució dels mitjans convencionals, trobem que la seva inversió general ha pujat, tot i que les ràtios d’inversió han caigut en els mitjans escrits; revistes, diaris, i dominicals s’han vist afectats. De la mateixa manera, la publicitat exterior ha tingut un decreixement.

No obstant això, la resta de mitjans convencionals presenten un increment a les seves xifres. En el cas de la televisió, segueix sent el primer mitjà per volum de negoci amb una participació del 40,5%, seguit d’internet, que consolida la segona posició dins els mitjans convencionals i en el seu conjunt ha tingut un creixement del 12,6%, situant-lo en un 26,9% dins d’aquests. Els diaris, tot i el seu decreixement, ocupen el tercer lloc en inversió. El quart lloc és per a la ràdio, que ha crescut un 0,8% respecte a l’any anterior, seguit de la publicitat exterior, les revistes, els dominicals, i finalment el cinema, que té la menor xifra dins els mitjans convencionals i representa només el 0,4% del global. Tot i això, cal dir que aquest any ha experimentat un creixement del 2,6%.

Dins els mitjans no convencionals, es recullen un conjunt de mitjans publicitaris que s’engloben dins la categoria “below the line” (formes no massives de comunicació dirigides a segments de mercat específics), inversió dels quals s’ha incrementat un 1,6%. De major a menor inversió trobem els mitjans no convencionals classificats de la següent manera:

“La inversió dels mitjans no convencionals s’ha incrementat un 1,6%”

 1. Mailing personalitzat, amb un 29,9% del global (inclosos els enviaments personalitzats a domicili i llocs de treball)
 2. P.L.V, merchandising, senyalitzacions i rètols que representen el 23,4%, amb un creixement del 4,9% respecte al 2015
 3. Màrqueting telefònic, incrementat en un 2,5% i representant un 20,3% del total
 4. Actes de patrocini, mecenatge, màrqueting social i R.S.C, (inclosos els esdeveniments i accions com concerts, espectacles, fundacions, exposicions, actes culturals, contribucions voluntàries socials, econòmiques o ambientals, etc.) amb un 11,9% major que l’any anterior, significant el 7,8% del total de la inversió
 5. Bustiada i fulletó
 6. Actes de patrocini esportiu
 7. Anuaris, guies i directoris
 8. Fires i exposicions
 9. Animació al punt de venda
 10. Catàlegs
 11. Regals publicitaris offline
 12. Targetes de fidelització (incrementant un 11,2%)
 13. Missatgeria, advergaming, apps i altres (dins del màrqueting mòbil), que suposen un increment interanual del 2,8%
 14. Publicacions d’empresa
 15. Jocs promocionals offline