/ Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding

CATEGORIES: Branding

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on linkedin

ADEC GLOBAL · Identitat visual

Identitat visual. Adec Global és una empresa pionera, creadora de la primera i única planta existent a Catalunya de valorització de residus provinents de la indústria siderúrgica, de la indústria de la construcció i de la indústria de la demolició, que es dedica a convertir-los en àrids reciclats. Tenen la capacitat de gestionar anualment 520.000 tones de residus, fet que els converteix en la segona planta més gran d’àrids reciclats del territori català.

MARCA GRÀFICA

Per a realització de la marca gràfica d’Adec Global es va executar un restyling de la identitat anterior. Per aconseguir el resultat final, es va fer una recol·locació dels elements de tal forma que l’organització d’aquests fos cohesionada i visualment estètica, a més de compondre adequadament la tipografia i harmonitzar els volums per aconseguir agrupar tots els elements; línies, colors, formes… en una única forma: ADEC GLOBAL.

 

BRAND GUIDELINES

També hem desenvolupat el Brand Guidelines: és el document que descriu visualment la marca i indica com s’ha de fer servir en tot tipus de suports i mitjans: inclou logotip, imagotip, isotip, tipografies que s’han fet servir, tots els colors i la seva composició, les proporcions i les seves normes d’aplicació. Un resum de tot allò essencial que s’ha de tenir en compte a l’hora d’utilitzar la marca gràfica corporativa.

 

 

Altres projectes

Serveis

D'empresa a marca

/Identity 

Creem la teva marca

 

/Positioning 

Construïm la teva marca

 

/Experience 

Compartim la teva marca

 

/Advertising 

Comuniquem la teva marca

 

/Technology 

La dotem dels recursos tecnològics

Productes

Online

01. Web

02. E-mail

03. App

04. Blog

05. Xarxes

06. Search engine

Offline

01. Corporatiu

02. Producte

03. Promocional

 

Social @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona

Contacte

/Marca i branding

La marca és el conjunt de percepcions que la gent té de la teva empresa, no només un “logo”.

Branding és el conjunt d’accions que prens per construir i mantenir viva la teva marca. Construïm-la.