Adec Global és una empresa pionera, creadora de la primera i única planta existent a Catalunya de valorització de residus provinents de la indústria siderúrgica, de la indústria de la construcció i de la indústria de la demolició, que es dedica a convertir-los en àrids reciclats. Tenen la capacitat de gestionar anualment 520.000 tones de residus, fet que els converteix en la segona planta més gran d’àrids reciclats del territori català.

MARCA GRÀFICA

Per a realització de la marca gràfica d’Adec Global es va executar un restyling. Per aconseguir el resultat final, es va fer una recol·locació dels elements de tal forma que l’organització d’aquests fos cohesionada i visualment estètica, a més de compondre adequadament la tipografia i harmonitzar els volums per aconseguir agrupar tots els elements; línies, colors, formes… en una única forma: ADEC GLOBAL.

 

 

BRAND GUIDELINES

També hem desenvolupat el Brand Guidelines: és el document que descriu visualment la marca (logotip, imagotip, isotip, tipografies, colors, proporcions i les seves normes d’aplicació). Un resum de tot allò essencial que s’ha de tenir en compte a l’hora d’utilitzar la marca gràfica corporativa.