/ Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding

CATEGORIES: Branding

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on linkedin

ASESORANDUM · Marca Gràfica i Papereria

Asesorandum és una empresa dedicada a la gestió d’inversions i de solars. Per una banda, contacta amb les persones i empreses que volen posar a la venda la seva propietat i, per l’altra, també amb els interessats en comprar-los.

MARCA GRÀFICA

L’anterior marca gràfica tenia molts anys i finalment han decidit canviar tota la identitat visual.

El naming el mantenim per la seva potència: “Asesor” és què ofereixen al client; “andum” és el sufix, d’arrel llatina, aporta grandesa a la paraula. Utilitzem la font Barlow Condensed per la seva fàcil lectura i caràcter, a més de ser molt utilitzada en el sector industrial i financer. Buidem les “A” per aportar modernitat i sensació de creixement, com una fletxa que apunta amunt. 

Creem el pictograma amb les dues inicials “Asesor “+ “Andum” (A+A), al buidar-les i sobreposar l’una amb l’altra les convertim en una “M”, última lletra del naming.

Pel color escollim un gris molt fosc o “negre de tinta” (negre no enriquit): clàssic i elegant, alhora que aporta neutralitat, grandària, sobrietat, seguretat i luxe.

 

BRAND GUIDELINES

El Brand Guidelines és el document en el qual descrivim visualment tot l’essencial per utilitzar la marca gràfica corporativa d’Asesorandum: logotip, imagotip, isotip, tipografies, colors, proporcions i les seves normes d’aplicació. 

TARGETA

Simbolitzem el creixement (inversions) fent el disseny de la targeta nominativa en vertical, amb un estil clàssic-contemporani. Una part es manté per tots els socis i l’altra conté la informació personal. L’acabem amb un laminatge mat Soft-touch i UV3D que reflecteix la llum i dóna volum al conjunt.

 

CARPETA

La carpeta també manté l’estil clàssic-contemporani, amb una combinació de blanc a l’exterior (portada i contraportada) i negre a l’interior (pestanyes). El pictograma gegant (M) ens permet crear continuïtat, impacte i recorregut de lectura. Situem totes les dades a la part exterior i a l’interior hi posem la informació mínima, per contrastar amb els papers blancs que s’hi desaran. També incloem unes perforacions per posar-hi la targeta corporativa. 

A4

Per la papereria respectem l’estil sobri i d’alta gamma de tota la marca gràfica. Situem el pictograma (M) al lloc esquerre i un ASESORANDUM gegant presidint, i totes les dades a la part inferior. La raó que tot el contingut estigui a la part esquerra és que així permetem que s’aprofiti tota la superfície del paper. El preimprimim per fer-ho més fàcil i assequible al client, ja que només ha d’imprimir el seu contingut a posteriori.

 

Altres projectes

Serveis

D'empresa a marca

/Identity 

Creem la teva marca

 

/Positioning 

Construïm la teva marca

 

/Experience 

Compartim la teva marca

 

/Advertising 

Comuniquem la teva marca

 

/Technology 

La dotem dels recursos tecnològics

Productes

Online

01. Web

02. E-mail

03. App

04. Blog

05. Xarxes

06. Search engine

Offline

01. Corporatiu

02. Producte

03. Promocional

 

Social @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona

Contacte

/Marca i branding

La marca és el conjunt de percepcions que la gent té de la teva empresa, no només un “logo”.

Branding és el conjunt d’accions que prens per construir i mantenir viva la teva marca. Construïm-la.