/ Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding

CATEGORIES: Online

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on linkedin

ASESORANDUM · Web

Asesorandum és una empresa dedicada a la gestió d’inversions i de solars. Juntament amb el canvi de marca gràfica i creació de papereria, fem la web nova.

WEB

Hem desenvolupat la web d’Asesorandum d’acord amb la Identitat Visual Corporativa creada prèviament. Donem importància al pictograma: és l’element gràfic entorn del qual articulem el discurs visual. Reflectim fortament a la home i, a tota la web, el codi de colors i la tipografia marcada al Brand Guidelines. La utilització de negres i blancs ens permet donar potència visual a les fotografies. 

 

Els solars disponibles tenen un paper cabdal, per aquest motiu posem un cercador a l’slider, després les categories de tipus de producte disponible i, finalment, els que estan disponibles de forma individual.

VIP

Més enllà d’explicar la marca i què és, volem segmentar entre el client que està encuriosit i navega la pàgina del que vol fer negoci. Donem l’oportunitat a tots els clients que estan registrats de poder veure informació que el públic general no té. A més, hem automatitzat un sistema de fitxes on, en omplir la informació al web es crea automàticament el PDF i evita haver d’introduir la informació dues vegades.

 

TECNOLOGIA

Tots els elements que conformen la web: header, footer, sliders, galeries, formularis, menús, botons…, s’adapten segons les proporcions de la pantalla del dispositiu.  Com totes les webs que creem, és adaptativa a dispositius com mòbils o tauletes, perquè la portis a qualsevol lloc amb tu, fins i tot durant la teva visita d’obra. És responsiva, amb un bon SEO i programació, la qual cosa fa fàcil la seva càrrega i la posiciona favorablement a Google. 

 

 

 

Altres projectes

Serveis

D'empresa a marca

/Identity 

Creem la teva marca

 

/Positioning 

Construïm la teva marca

 

/Experience 

Compartim la teva marca

 

/Advertising 

Comuniquem la teva marca

 

/Technology 

La dotem dels recursos tecnològics

Productes

Online

01. Web

02. E-mail

03. App

04. Blog

05. Xarxes

06. Search engine

Offline

01. Corporatiu

02. Producte

03. Promocional

 

Social @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona

Contacte

/Marca i branding

La marca és el conjunt de percepcions que la gent té de la teva empresa, no només un “logo”.

Branding és el conjunt d’accions que prens per construir i mantenir viva la teva marca. Construïm-la.