CATEGORIES: Comunicació · Xarxes socials

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on linkedin

GRUP GALERÍAS · Campanya de rebaixes

Grup Galerías, sofàs i descans és una empresa especialitzada en sofàs de qualitat amb més de 45 anys de trajectòria. Compta amb 8 botigues pròpies repartides per tota la província de Girona (Girona, Sarrià de Ter, Olot, Figueres, Blanes, Sant Antoni de Calonge i Palafrugell). El Grup Galerías està format per diferents marques: Galerías, Galerías Premium, Neru i Sofàs 50% a on podreu trobar sofàs, però també tota classe de material per a la llar, com matalassos, mobles, decoració i altres complements.

CAMPANYA REBAIXES ESTIU

La campanya de rebaixes d’estiu de les diferents marques que engloba el Grup Galerías es va fer a través de la combinació dels mitjans online i offline. Es van fer uns dissenys específics i pensats per la campanya en cadascuna de les marques preservant la seva identitat. La idea general es reflecteix a totes les marques de manera homogènia, però aleshores s’adapta a cadascun dels mitjans a través de les formes, colors i missatge.

MITJANS ONLINE

Per portar a terme la campanya de rebaixes es va optar per tenir presència a diferents mitjans online: email marketing, blog, Adwords i xarxes socials, concretament Instagram i Facebook. Cadascuna de les plataformes tenia una periodicitat diferent, depenent de les seves necessitats. D’aquesta manera, mentre que amb l’email marketing i el blog s’informa de l’obertura de campanya, a través de les plataformes socials i els Adwords, hi ha una continuïtat més constant.

 

MITJANS OFFLINE

La presència offline també resulta imprescindible i és per això, que durant els dos mesos de rebaixes, es va optar per tenir presència a diferents mitjans offline a través de falques ràdio, anuncis a diaris i revistes, tanques publicitàries i amb la pantalla LED a Sarrià de Ter.

Altres projectes