CATEGORIES: Offline

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on linkedin

GRUP MIFAS · Memòria d’activitats 2017

El Grup Mifas és una institució amb molta importància i influència al territori gironí: ajuda a la integració social i laboral de persones amb discapacitat física. També vetllen perquè el colectiu pugui exercir els seus drets, viure amb la màxima independència i plena integració social. A part d'aquestes funcions socials, també ha de retre comptes de resultats en xifres.

CATÀLEG

Us presentem la nova memòria d’activitats del grup Mifas, els resultats en xifres del treball amb persones. Amb el símbol =, representem tant la igualtat com els resultats que el Grup Mifas aconsegueix ajudant a aquest col·lectiu. Hem redissenyat aquesta memòria amb un format més atractiu, més gràfic i més corporatiu. Veureu els jocs simbòlics representats per formes geomètriques senzilles, amb els colors corporatius. També hem maquetat tot el contingut.

Altres projectes