/ Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding

CATEGORIES: Branding · Online

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on linkedin

ONYAR ASSESSORS · Marca gràfica i web

Onyar Assessors és l'assessoria professional de Girona especialitzada en gestió i assessorament a micro-pimes i autònoms, en les àrees mercantil, fiscal, comptable i laboral. Les oficines estan situades al carrer del Carme, just a davant del riu Onyar.

LA MARCA GRÀFICA

Un dels símbols més representatius del riu és el pont Eiffel, amb la seva característica estructura vermella de bigues creuades. Aquest és precisament el concepte triat per al desenvolupament de la marca gràfica d’Onyar Assessors. El seu isotip està dissenyat en base a una extracció simplificada de la forma essencial del pont, el quadrat. Per al logotip, d’altra banda, hem triat la tipografia DIN, una sans-serif realista que és àmpliament utilitzada pel govern alemany per senyalitzacions de trànsit i aplicacions administratives, i representa la modernitat i el minimalisme en una tipografia.

 

 

EL WEB

Amb desenvolupament en format one page (una sola pàgina vertical amb tota la informació per facilitar l’scrolling), totalment responsiu i adaptable a dispositius. Podeu veure el web sencer a www.onyarassessors.cat

 

 

LES APLICACIONS

També formen part del projecte el disseny de la papereria, que inclou les targetes corporatives, les signatures d’email, les carpetes, els papers A4… Tots aquells suports que representen l’ús del dia a dia de la marca.

 

 

 

Altres projectes

Serveis

D'empresa a marca

/Identity 

Creem la teva marca

 

/Positioning 

Construïm la teva marca

 

/Experience 

Compartim la teva marca

 

/Advertising 

Comuniquem la teva marca

 

/Technology 

La dotem dels recursos tecnològics

Productes

Online

01. Web

02. E-mail

03. App

04. Blog

05. Xarxes

06. Search engine

Offline

01. Corporatiu

02. Producte

03. Promocional

 

Social @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona

Contacte

/Marca i branding

La marca és el conjunt de percepcions que la gent té de la teva empresa, no només un “logo”.

Branding és el conjunt d’accions que prens per construir i mantenir viva la teva marca. Construïm-la.