Nova pàgina web pel bufet de Pou Advocats en la que mostrem de forma molt simple l’equip, els serveis i el contacte. Pou Advocats inicia la seva activitat a Girona l’any 1983 i ofereix serveis de: Dret Immobiliari i de la construcció, Dret per danys i al d’assegurances, Dret Mercantil, de Família, Bancari i Penal. Creem així una targeta de presentació que li permet tenir presència online i no ser invisible als cercadors.

El projecte s’ha centrat a reflotar tot el web anterior (amb un sistema desactualitzat, tancat, poc operatiu i amb mals resultats) a un WordPress d’última generació amb les característiques ideals per assegurar-ne el bon funcionament (obert, responsiu, optimitzat, amb bon SEO, actualitzat…). Aquest és un bon exemple de com amb molt poc temps podem replicar una web d’aquestes característiques, actualitzar-la i reemplaçar l’antiga millorant-ne els resultats i amb molt poca afectació al servei.