/ Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding

CATEGORIES: Branding · Comunicació · Offline

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on linkedin

SOFÀS 50% · Estratègia, branding i retolació

Sofàs 50% és la marca del Grup Galerías dedicada a la venda de sofàs i butaques que són restes d’stock de les botigues Galerías, de temporades anteriors o d’exposició. El concepte és clar: venen els sofàs al 50% del preu original. Així i tot, la botiga era vista com un lloc de sofàs barats, de mala qualitat i no atreia el tipus de públic objectiu adequat. Bon producte, bona localització, bon preu… mal posicionament.

 

CANVI D’IMATGE · Restyling

El primer pas és fer un estudi de la marca: veure com està posicionada, quins valors representa i quin seria el posicionament i els valors ideals. Així passa de ser una botiga d’stocks, a la Botiga Outlet del Grup Galerías (fins aleshores el públic no ho sabia). El Brand Guidelines transmet aquesta idea de forma gràfica: mostra com és, com es construeix i com s’aplica la marca. Sense canviar-ne excessivament les seves característiques visuals, només ajustant i millorant els aspectes gràfics actuals, aconseguim fer-la més atractiva i igualment reconeixible.

 

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ · Nou posicionament

La nova gràfica treballa els valors principals que volem comunicar de la marca sota el concepte “et regalem el 50% del sofà que ens compris”. Aquest canvia el posicionament a la ment del consumidor de l’antic punt de vista “són sofàs d’stock de baix preu”. Reforcem aquest concepte amb copy “pagues la meitat del sofà i l’altra te la regalem” i amb la marca del Grup Galerías perquè el client identifiqui que estàs comprant la qualitat Galerías a meitat de preu. També, la visual de tota la gràfica sempre és la meitat del fons en blanc i l’altra meitat en vermell: suggestió i reforç del concepte.

 

 

RETOLACIÓ · Nou aspecte de la botiga

Un dels problemes principals de la botiga és que el públic la definia com “un lloc cutre”: visualment no era atractiva. S’havia decidit donar-li un enfocament de baix cost (i “cutre”), per tant no s’explotava tot el potencial que podia oferir. L’objectiu principal ha estat crear una identitat visual atractiva, minimalista, sòbria, elegant i senzilla. Ampliar les dimensions de la marca gràfica i introduir el nou claim corporatiu “Botiga Outlet” ràpidament augmenta les vendes i la estratègia es converteix en un èxit.

 

 

Altres projectes

Serveis

D'empresa a marca

/Identity 

Creem la teva marca

 

/Positioning 

Construïm la teva marca

 

/Experience 

Compartim la teva marca

 

/Advertising 

Comuniquem la teva marca

 

/Technology 

La dotem dels recursos tecnològics

Productes

Online

01. Web

02. E-mail

03. App

04. Blog

05. Xarxes

06. Search engine

Offline

01. Corporatiu

02. Producte

03. Promocional

 

Social @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona

Contacte

/Marca i branding

La marca és el conjunt de percepcions que la gent té de la teva empresa, no només un “logo”.

Branding és el conjunt d’accions que prens per construir i mantenir viva la teva marca. Construïm-la.