SAFEWAY360 · Naming, Marca, Catàleg i Web

Acaba de néixer una nova empresa innovadora y amb un component tecnològic molt avançat. Ofereixen el servei global de seguretat avançada per protegir a les persones de l'equip de treball, les zones de treball i els béns materials d'empreses. S'encarreguen de totes les fases del projecte: des de la detecció de la necessitat de solució, fins a la realització del manteniment de les instal·lacions. Saben qui són, què fan i com… però no tenen nom, ni marca gràfica, ni catàleg de producte. Entra a l'acció el branding, creem la marca Safeway360.

El primer pas en crear una marca és definir el nom (naming). Aquest mostra com et dius i permet que se’t pugui identificar i dir “pel teu nom”. També és molt important perquè transmet els teus valors. És per aquest motiu que cal escollir molt bé com et diràs.En el cas de Safeway360 creem el naming des de zero. Explorem diverses opcions i conceptes fins a trobar la que millor encaixi amb el client. En aquest cas, decidim apostar per l’anglès, ja que ens donarà connotacions tecnològiques així com una projecció professional internacional.

 

Safe
Significa: segur.

Way
Significa: camí, via, pas.

360
Significa: tot.

Marca gràfica · Isologo

El logotip és com es representa la part textual de la marca, habitualment mitjançant una tipografia (font). En aquest cas, hem optat per un isologo, que és la integració d’elements gràfics en el logotip (modificació de la W per enllaçar-la amb el gest gràfic del pictograma. El pictograma és la part icònica de la marca (no té text). En aquest cas, el concepte sorgeix d’un panell d’abelles, metàfora que representa la colònia de treballadors dins l’empresa. Així doncs, la forma hexagonal bàsica es modifica per representar un pas / camí / carril segur dins de la figura geomètrica. El fet de crear els dos elements (isologo + pictograma) ens permet generar dos recursos gràfics que poden actuar junts o per separat, el que augmenta les possibilitats gràfiques. Quan unim els dos elements, els integrem com un de sol, l’anomenem isotip. En aquest cas, es planteja una integració vertical (per formats més verticals) i una horitzontal (per formats més horitzontals).

 

 

Catàleg corporatiu

El catàleg corporatiu presenta l’empresa al món, en format offline (paper). En aquest cas, calia dues coses: primer, explicar l’empresa i segon el producte (serveis). Així doncs, a l’exterior es comunica a què es dedica l’empresa (part més corporativa), ja que no és un servei habitual que el client conegui, sinó una innovació. Centrem-nos a l’interior. En segon terme (una lectura posterior), l’objectiu és ensenyar visualment què pot fer el producte pel client, explicant les funcionalitats sense mostrar productes definitius. Per aquest motiu, i amb la voluntat de no centrar-nos en cap client concret, optem per la il·lustració vectorial. Així, les creem nosaltres mateixos a mida ja tenint en compte les necessitats de comunicació (explicació, adaptació al producte, gamma cromàtica de la marca, mateix estil gràfic…).

 

Web

La pàgina web, en canvi presenta l’empresa al món, en format online (digital). Els missatges que es comuniquen són pràcticament els mateixos que el catàleg, amb la diferència que ens permet generar més animacions, un discurs més fluid i generar accions directes (call-to-action), sobretot a l’hora de facilitar el contacte pels diferents canals que l’empresa disposa. Web one page, amb informació interessant com què s’està movent a xarxes, mapes, contacte… Com totes les webs que fem a Frame Girona, adaptativa a dispositius amb un bon SEO i programació, per la seva fàcil càrrega al navegador i bon posicionament a Google. El web s’adapta al teu mòbil perquè el puguis portar a qualsevol lloc amb tu, fins i tot per acompanyar-te durant la teva visita.

 

Aplicació

La marca gràfica corporativa està pensada per poder ser aplicada en infinitat de situacions. És fàcil i àgil de reproduir, el que permet adaptar-la i que no hi hagi un format que s’hi resisteixi. En aquest cas, Safeway360 està pensada per conviure en entorns industrials. També hem desenvolupat el concepte de l’empresa: “SAFETY ENGINEERING FOR A SAFE WORK”.