CATEGORIAS: Branding

Cómo un buen diseño de “logotipo” puede potenciar tu marca

"Una empresa dedica su actividad a producir o comercializar bienes o servicios, mientras que una marca es la personalidad de la empresa"
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Encara que “empresa” i “marca” semblin dos conceptes molt propers entre si, hi ha una diferència molt gran entre ells: d’una banda, una empresa dedica la seva activitat a produir o comercialitzar béns o serveis, mentre que una marca és la personalitat d’aquesta. D’aquesta manera, podem dir que la primera ha de ser venuda, mentre que la segona es ven a si mateixa. Per tant, si una marca és la personalitat de l’empresa, podríem dir que el “logotip” n’és la cara.

En aquest moment és important fer un incís: marca gràfica o imagotip són els noms correctes pel que col·loquialment anomenem “logotip”. Aquest terme prové de “logos”, és a dir exclusivament la part textual (tipogràfica o cal·ligràfica) de la marca gràfica. La part icònica, que s’anomena “isotip”, és un element visual gràfic que acompanya al logotip. Quan els dos elements formen un conjunt, aquest s’anomena marca gràfica o imagotip, terme que utilitzarem a partir d’aquí.

[ Us deixem informació més extesa i específica AQUÍ! ]

Mitjançant un disseny encertat de la marca gràfica podem comunicar tot allò que no ens és possible transmetre de manera verbal, però que volem que la nostra empresa reflecteixi. S’ha de tenir en compte que no només importa l’atractiu estètic de la identitat visual, sinó que diversos estudis demostren que els consumidors fan associacions complexes d’una empresa basant-se únicament en un aspecte aparentment tan senzill com la forma de la marca gràfica.

Per exemple, estudis de la Universitat Politècnica de Hong Kong demostren que una marca gràfica circular evoca associacions relacionades a suavitat, fet que porta als consumidors a pensar que una companyia és propera i sensible a les necessitats dels seus clients. El mateix estudi va demostrar que una forma angular crea percepcions de durabilitat i fiabilitat. D’aquesta manera, el consumidor crea associacions a partir de diferents aspectes visuals d’aquest: com el color, la forma, el dinamisme, l’equilibri, etc., tots aquests elements contribueixen a modificar el judici que aquesta persona tindrà d’una marca o producte. Per tant, és fonamental triar amb molt de criteri cadascun dels elements que conformaran tant la marca gràfica de la teva empresa, com tota la identitat visual corporativa.

També hem de tenir en compte que actualment els consumidors reben més estímuls publicitaris que mai, i aspectes com les ofertes, promocions o especificacions tècniques d’un producte ja no són suficients per atreure als consumidors.

“Amb el disseny de marca es pot aconseguir un vincle afectiu especial entre el consumidor i marca”

És precisament amb el disseny de marca que es pot aconseguir un vincle afectiu especial entre consumidor i marca o companyia, per poder crear i mantenir un gran avantatge competitiu al mercat i com més es repeteixi el missatge, major familiaritat i proximitat es pot generar.