/ Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding Branding

CATEGORIES: Branding

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on linkedin

NICOLE KRIEGER · Marca gràfica

La Nicole Krieger és una professional de la comunicació a Alemanya, que desenvolupa la seva activitat professional tant exercint com a presentadora de programes de televisió i d'esdeveniments, com a professora en l'especialitat de comunicació (entrena comunicadors per desenvolupar les seves capacitats d'expressió oral i el seu llenguatge no verbal).

CONCEPTE

El disseny de l’isotip es basa en el concepte “People to people”, és a dir, la conexió entre el comunicador i el públic com dues peces que encaixen perfectament i s’entenen l’una a l’altra. La forma és clara, amb una estructura sòlida i equilibrada. Si s’observa més detingudament, el que en principi és un espai buit entre les línees i les formes en realitat és una “N”, com en l’àmbit de la comunicació, on s’ha de mirar més enllà, a tots i cadascun dels detalls, per obtenir tota la informació del missatge.

 

MARCA GRÀFICA CORPORATIVA

La tipografia triada per al logotip és la Gill Sans, una sans-serif que basa el seu disseny en la tipografia del metro de Londres. Amb unes proporcions clàssiques, línees netes i alta llegibilitat, la Gill Sans va ser un èxit immediat quan va ser creada el 1928, i encara és una de les tipografies més utilitzades. Tot i les seves arrels renaixentistes la Gill Sans pot ser considerada una tipografia moderna, ja que les formes geomètriques radicals són típiques del moviment Art Deco.

 

 

BRAND GUIDELINES

També hem desenvolupat el Brand Guidelines: és el document que descriu visualment la marca (logotip, imagotip, isotip, tipografies, colors, proporcions i les seves normes d’aplicació). Un resum de tot allò essencial que s’ha de tenir en compte a l’hora d’utilitzar la marca gràfica corporativa.

Altres projectes

Serveis

D'empresa a marca

/Identity 

Creem la teva marca

 

/Positioning 

Construïm la teva marca

 

/Experience 

Compartim la teva marca

 

/Advertising 

Comuniquem la teva marca

 

/Technology 

La dotem dels recursos tecnològics

Productes

Online

01. Web

02. E-mail

03. App

04. Blog

05. Xarxes

06. Search engine

Offline

01. Corporatiu

02. Producte

03. Promocional

 

Social @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona @framegirona

Contacte

/Marca i branding

La marca és el conjunt de percepcions que la gent té de la teva empresa, no només un “logo”.

Branding és el conjunt d’accions que prens per construir i mantenir viva la teva marca. Construïm-la.