Disseny de logotip i llibre d’estil per Vinco, una app de gestió comercial

Vinco és una aplicació de gestió comercial enfocada a ajudar des de grans equips empresarials fins a un sol treballador autònom. Té molts usos i dona un cop de mà amb la classificació i organització de les tasques. Les funcions més rellevants que es poden dur a terme amb el programa son les següents:

  • Crear informes dels encàrrecs, ventes, objectius, i cobraments.
  • Gestionar les visites i agenda dels comercials.
  • Guardar catàlegs, productes, preus i ofertes.
  • Realitza pagaments i cobraments.
  • Crear llistes de tasques.
  • Consultar estadístiques de resultats.
  • Reportar informació de trucades.

Basa les seves accions en ajudar a les empreses a aconseguir els seus objectius de vendes i a millorar el seu servei cap al client, i és per això que un cop la proven, aquesta es converteix en indispensable per al seu funcionament.

En aquest cas, Vinco necessitava un disseny de logotip que representés un servei modern i tecnològic ambientat en el món de la gestió i organització laboral.

El lligam entre un nou logotip i la creació d’un llibre d’estil

El llibre o guia d’estil és una guia personalitzada que parla sobre les pautes que s’han de seguir a l’hora de crear contingut per una marca. És a dir, la tipografia que s’ha d’utilitzar, la paleta de colors, la puntuació… Es basa en una sèrie de criteris establerts que s’han d’implementar en qualsevol document públic i que ajuden a identificar l’empresa de la que es tracta. Una guia d’estil és essencial per a qualsevol marca per diverses raons clau. En primer lloc, assegura que tots els elements visuals de la marca, com logotips, tipografies i colors, s’utilitzin de manera coherent en tots els punts de contacte. Això crea una identitat visual reconeixible i professional, reforçant la presència de la marca davant del seu públic objectiu. Aquesta consistència també ajuda a comunicar els valors, la missió i la visió de la marca de manera uniforme, reforçant la seva identitat. A més, una presentació coherent i professional genera confiança i credibilitat entre els clients, millorant la percepció i la fidelitat cap a la marca. La guia d’estil estableix pautes clares per a la comunicació escrita i visual, assegurant que el missatge de la marca sigui clar i efectiu en qualsevol format o canal. Això és especialment important quan diferents equips treballen en projectes de màrqueting, publicitat o disseny, ja que una guia d’estil serveix com a referència central, facilitant la col·laboració i assegurant que tothom estigui alineat.
creació de logo corporatiu
disseny de logo

El disseny de logotip i les primeres impressions​

La majoria de les marques són reconegudes pel seu logotip, i és per això que és de vital importància que aquest sigui modern i transmeti els valors de l’empresa. Justament per aquest motiu, hem creat un logotip senzill i adaptat al que busca el públic d’aquest tipus de servei: senzillesa, efectivitat, rapidesa i actualitzacions periòdiques que millorin el producte final.

Aquest nou disseny de logotip destaca per ser elegant i modern. El nom complet de la marca apareix en un color neutre, el negre, mentre que un símbol en forma de “tick” brilla en un blau llampant. Aquesta combinació aconsegueix captar l’atenció a l’instant.

El “tick” simbolitza el control, la funció principal d’aquesta aplicació: gestionar internament un negoci per maximitzar-ne la rendibilitat. La tipografia escollida és professional, fina i elegant, transmetent una imatge de fiabilitat i serietat.

El disseny del “tick” en blau, juntament amb la primera lletra de la marca, la “V” en negre, aporta un toc tecnològic que ressalta el logotip i dona pistes sobre l’àmbit d’actuació de la marca. En resum, és un logotip que combina perfectament la modernitat i la funcionalitat per captar l’atenció del públic.