CATEGORIES: Comunicació · Online

L’eficient ús dels blogs corporatius

Les dinàmiques actuals de relació de les empreses amb els seus públics objectius són molt més sofisticades del que havien estat mai. La consolidació del món online ha revolucionat dràsticament la comunicació corporativa, han aparegut nous canals de comunicació que ofereixen múltiples funcions i finalitats.

Generar trànsit al web és una de les conversions més desitjables per a qualsevol marca, estar present al dia a dia del públic objectiu a la llarga permet consolidar-se i posicionar-se per sobre de la competència a la ment del consumidor. Quan es genera contingut que l’empresa creu que pot ser rellevant per al seu públic objectiu s’està cultivant una relació molt més enllà de l’estrictament comercial. La manera ideal de fer-ho és a través d’un blog corporatiu.

” Els consumidors cada cop exigeixen més a les empreses i una empresa que no es comunica amb el seu públic acaba passant desapercebuda.”

Aquesta eina de comunicació ofereix contingut d’interès als seus lectors, permet reflexar la identitat de l’empresa per generar empatia i confiança, millora la seva imatge perquè comunica de manera transparent, demostra que té un tracte personalitzat amb el seu públic, i permet diferenciar-se de la competència i atreure and fidelitzar clients.

Tot i que la utilització d’un blog corporatiu és senzilla, és una eina que requereix temps i dedicació. És molt important tenir clar què es vol comunicar i transmetre, com es vol fer i quin és l’objectiu de la publicació de cadascuna de les entrades. Per això és important també la planificació prèvia i portar a terme un control durant el funcionament per veure si són necessaris canvis.

Un dels nostres serveis com a agència de comunicació és la creació, manteniment i actualització de blogs corporatius per a empreses de tot tipus. Creem contingut personalitzat i adaptat a cada empresa, perquè puguin oferir als seus clients informació útil i rellevant, i així generar engagement amb el seu públic.